Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia – lokalu użytkowego znajdującego się w Mochowie Nowym, ul. Sierpecka 4.