Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na modernizacji chodnika wraz z zakupem materiałów w miejscowości Mochowo Parcele. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – treść

Wzór umowy – treść

Zagospodarowanie terenu – treść

Konstrukcja chodnika – treść 

Szkic lokalizacyjny