Wójt Gminy Mochowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Żuki.

OGŁOSZENIE