Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, kategoria: gospodarstwa indywidualne. 

Regulamin Konkursu

Zgłoszenie do Konkursu