Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przy ul. Sierpeckiej 4 w Mochowie Nowym.

TREŚĆ OGŁOSZENIA