Informujemy, że Gmina Mochowo przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych mieszkańców o podanie do Urzędu Gminy w Mochowie niezbędnych do złożenia wniosku informacji nt. ilości deklarowanych do utylizacji odpadów, o których mowa poniżej:

– folii rolniczych;

– siatki i sznurka do owijania balotów;

– opakowań po nawozach;

– opakowań Big Bag.

Powyższe informacje można przekazywać na formularzu załączonym poniżej osobiście w pokoju nr 18, drogą elektroniczną na adres: osrodowiska@mochowo.pl lub za pośrednictwem  poczty polskiej w terminie do dnia 11 października 2019 r. (liczy się data wpływu formularza do Urzędu Gminy w Mochowie).                   

Formularze złożone po terminie nie będą uwzględnione w składanym przez gminę wniosku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Usuwanie-folii-rolniczych-fot.-Hans-Braxmeier-z-Pixabay-990x743