Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. Dobrzyńskiej 3/1 w Mochowie.

OGŁOSZENIE