Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Żuki.

TREŚĆ OGŁOSZENIA