Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali w Mochowie Nowym przy ul. Sierpeckiej 4.

TREŚĆ OGŁOSZENIA