Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu przy ul. Sierpeckiej 4 w Mochowie Nowym.

OGŁOSZENIE