W związku z prośbą Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Płocku informujemy, że Minister Obrony Narodowej może wyróżnić rodziców:

  1. Złotym medalem „za zasługi dla obronności kraju – jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową lub co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową;
  2. Srebrnym medalem „za zasługo dla obronności kraju” – jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną służbę wojskową.

W przypadku osób spełniających powyższe wymogi, a które do tej pory nie otrzymały takiego odznaczenia i wcześniej nie były zgłaszane proszone są o poinformowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Płocku poprzez Urząd Gminy w Mochowie (I piętro, pokój nr 10, tel. (24) 276-33-33 wew. 213). Informacja powinna zawierać następujące dane:

–  imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia rodziców (nazwisko panieńskie w przypadku kobiet);

– aktualny adres zamieszkania;

– imiona, nazwiska, data urodzenia dzieci (żołnierzy).

 

Ponadto Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku informuje, iż wszystkie złożone dotychczasowo wnioski znajdują się na etapie procedowania w Ministerstwie Obrony Narodowej, a osoby wyróżnione zostaną powiadomione indywidualnie o fakcie nadania medalu.