Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w m. Żurawin 34.

OGŁOSZENIE