Szanowni Mieszkańcy,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID- 19, wprowadzanymi obostrzeniami rządowymi, a przede wszystkim w trosce o zdrowie

i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy

w Mochowie do niezbędnego minimum. Osoby przychodzące do urzędu powinny zachować wszelkie środki ostrożności.

Zachęcamy Państwa do składania dokumentów poprzez kanały elektroniczne, platformę E- PUAP, na adres poczty elektronicznej: gmina@mochowo.pl

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.

Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.

Szczególną uwagę musimy skupić na pomocy najsłabszym i najbardziej zagrożonym mieszkańcom naszej gminy. Jeśli obserwują Państwo w swoim otoczeniu osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy, które należy objąć opieką w codziennym funkcjonowaniu proszę o skorzystanie z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie.

GOPS przyjmuje zgłoszenia w tej sprawie wyłącznie telefonicznie, nr tel. 24 276 31 91

lub 24 276 33 33 wew. 215

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 24 276 33 33.