Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 09:30.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Załączniki do zapytania – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść