Na początku sierpnia Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu pt. „SRS VIII. Szkoła równych szans VIII edycja” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Mochowo zamierza przystąpić do jego realizacji w 2017 roku, a planowany okres realizacji projektu będzie trwał do końca marca 2019 r.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy, a partnerami Gminy: Przesmyki (powiat siedlecki), Błędów (powiat grójecki), Domanice (powiat siedlecki), Mochowo, Wilga (powiat garwoliński). Realizatorami projektu będą wybrane szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie ww. gmin. Na terenie gminy Mochowo będzie to Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół podstawowych poprzez realizację w nich projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukujących niedobory społeczno-emocjonalne wśród uczniów. Celem projektu jest również poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli, a także modernizacja zaplecza dydaktycznego placówek.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 2 mln zł, w tym wkład własny prawie 160 tys. zł, a z tego wkład własny Gminy Mochowo – nie więcej niż 25,5 zł.

Następstwem podpisania umowy partnerskiej będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.