W poniedziałek 27 marca Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali w Warszawie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę o dotację ze środków Programu OSP 2017 w kwocie 100 tys. zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Bożewo. Czekamy jeszcze na wyniki weryfikacji wniosku o dotację na to zadanie w kwocie 300 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kluczowym zadaniem służb ratowniczych, zarówno przy gaszeniu pożarów kompleksów leśnych, jak i interwencjach ekologicznych jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, a także środowiska. Wartość uratowanego mienia, jak i zdrowia i życia ludzkiego jest wprost proporcjonalna do szybkości i skuteczności działań służb ratowniczych. Dobra koordynacja, szybkie wykrycie oraz sprzęt specjalistyczny do usuwania skutków pożarów, ma bezpośredni wpływ na wartość uratowanego mienia, życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska, co jest wartością niewymierną.

Jak podkreśla wójt Zbigniew Tomaszewski: „W zdarzeniach ratownicy stają przed koniecznością usuwania zagrożeń związanych z likwidacją pożarów lub udzielenia pomocy znacznej liczbie osób poszkodowanych. Jednostka OSP Bożewo od 1997 r. jest włączona do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego, posiada własny samochód, który wymaga już częstych i kosztownych remontów, dlatego też konieczne jest doposażenie tej jednostki w nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.”

foto. Archiwum UMWM

fot_archiwum_UMWM_1_mn