W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali  umowę o przyznanie pomocy dla operacji p.n.: „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowana zostanie przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, obejmująca branżę budowlaną, branżę sanitarną, branżę elektryczną, wykonanie kotłowni gazowej wraz z pompą ciepła oraz oświetlenia solarnego. 

Całkowita wartość realizacji zadania: 999.421,57 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 500.000,00 zł.

tablica_swietlica