W sobotę, 10 czerwca, na Krytej Pływalni w Sierpcu, odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, realizowanego przez Klub Pływacki „Shark” Sierpc. Program wdrażany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Celem projektu było m. in. nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

W projekcie realizowanym przez sierpecki klub pływacki udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz, Bieżuń i Żuromin – w sumie 360 dzieci.

Podczas uroczystości podsumowania projektu obecni byli: Poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, Wicestarosta Sierpecki Juliusz Gorzkoś, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Błaszczyk, Wójt Gminy Rościszewo Jan Sugajski, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski oraz dyrektorzy szkół, biorący udział projekcie oraz rodzice dzieci.

Wszyscy z uwagą obserwowali umiejętności pływackie dzieci. Każdy uczestnik projektu otrzymał złoty medal i dyplom uczestnictwa oraz słodkie smakołyki ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

foto by Starostwo Powiatowe w Sierpcu