Wójt Gminy Mochowo składa serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe DNI MOCHOWA, które odbyły się w dniach 25 – 27 sierpnia 2017 r. w m. Mochowo Parcele.

Dzięki ofiarności darczyńców była możliwa realizacja naszych celów i zamierzeń integrujących ze sobą różne pokolenia, poprzez muzykę i zabawę, w połączeniu ze sportem i rekreacją, nie zapominając przy tym o kultywowaniu tradycji ludowej. To dzięki Nim możliwym stało się zaoferowanie społeczeństwu atrakcyjnego, pełnego wrażeń i niezapomnianego programu artystycznego, a impreza stała się uroczystością wyjątkową.

podziekowanie podziekowanie_darczyncy