Wójt Gminy Mochowo informuje, że zadanie p.n.:

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap III” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.483.000,00 zł

www.wfosigw.pl

logo