W Delegaturze w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Kazimierza Porębskiego i Dyrektora Delegatury Tomasza Kominka, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap IV”.

Jak podkreśla wójt gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, samorząd dokłada wszelkich starań, aby z każdym rokiem sieć kanalizacyjna w gminie była rozbudowywana. – Zdajemy sobie sprawę, że kanalizacja w dzisiejszych czasach jest już pewną normą. Robimy wszystko, aby sieć kanalizacyjna na terenie naszej gminy rozwijała się sukcesywnie – podkreśla wójt i dodaje, że sieć kanalizacyjna i sieć wodociągowa, która rozbudowywana jest w miarę potrzeb, to nie tylko poprawa stanu środowiska naturalnego, o które w gminie Mochowo dba się szczególnie, ale przede wszystkim podniesienie standardu życia mieszkańców.

W ramach przedmiotowego zadania wybudowane zostanie 93 mb sieci wodociągowej i 222 mb sieci kanalizacyjnej.

Planowana wartość realizacji zadania to 119.295,83 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 61.713,00 zł.

Dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (4 mln zł) i na lata 2014 – 2020 (2 mln zł) gmina Mochowo z sukcesem porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na swoim terenie. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na wybudowanie nowoczesnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mochowie i w Ligowie oraz wybudowanie 10 km sieci kanalizacyjnej i 1 km sieci wodociągowej, a także gruntowne przebudowanie stacji uzdatniania wody w Mochowie.

6_tabl_wod_kan_IV