W dniu 22 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. W wydarzeniu uczestniczyli, m. in.: Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Anna Witkowska, Dyrektor szkoły Lilianna Nejman, Rada Pedagogiczna, pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice.

Uroczystość była okazją do podsumowania roku szkolnego 2016/2017. Padło wiele ciepłych słów pod adresem absolwentów i pozostałych uczniów, dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły i rodziców. Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca. Uczniowie gimnazjum otrzymali nagrody i statuetki za wysokie wyniki w nauce, sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych oraz sukcesy sportowe. Czworo uczniów, za swoje szczególne osiągnięcia, zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Absolwenta. Z rąk Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego 12 uczniów otrzymało stypendia naukowe. Dodatkowo 28 uczniów otrzymało stypendia sportowe.

Nagrodę specjalną Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego za najwyższą średnią z ocen otrzymała uczennica klasy Ia Natalia Hińcz. Wręczenia dokonał Sławomir Olejniczak Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego.

Uczniowie otrzymali również podziękowania za działalność w zespole tanecznym MANABA, szkolnym teatrze MASKA oraz drużynie harcerskiej.

Na zakończenie Dyrektor pogratulowała uczniom zdobytych nagród i wyróżnień oraz podziękowała rodzicom i władzom gminy za wsparcie, a nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę i trud włożony w wychowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

foto – Gimnazjum w Mochowie