W dniu dzisiejszym dokonaliśmy odbioru końcowego I etapu zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo”. Dzięki tej inwestycji przebudowany został pierwszy odcinek drogi o długości 848 m i szerokości 4 mb. Zakres robót obejmował profilowanie oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego (15 cm), ułożenie warstwy wiążącej (4 cm) i ścieralnej (3 cm), przepustu, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m wraz ze zjazdami na pola i do posesji mieszkańców. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina. Całkowity koszt robót w ramach I etapu – 300.780,29 zł. Gmina Mochowo pozyskała na ten cel pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.