Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jest przebudowa oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na terenie działek nr ew. 26, 27, 28, 37, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75 i 76 obręb geodezyjny Bożewo Nowe, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść