Wójt Gminy Mochowo ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mochowo.

OGŁOSZENIE