Wójt Gminy Mochowo ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mochowo.

OGŁOSZENIE