W dniu 12 maja br. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dokonał rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 539 w km 8+900 do km 10+400 dł. 1,5 km odcinek Adamowo – Ligowo”. Wyłoniony został wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Lipna. Koszt realizacji – 807 223,17 zł brutto. W ramach remontu wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, przepusty pod jezdnią i pod zjazdami, pobocza uzupełnione zostaną kruszywem łamanym, odtworzone zostanie odwodnienie w postaci rowów przydrożnych. Przewidywany termin zakończenia robót – do 31 sierpnia 2017 r.

Przypominamy, iż w ubiegłym roku wyremontowany został odcinek drogi o długości 585 m w kierunku miejscowości Koziołek.