Poniżej treść Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego.

Treść