W piątek po południu, w budynku OSP w Mochowie, odbyło się „Spotkanie Noworoczne” zorganizowane dla mieszkańców gminy.
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli jednostek i instytucji, które wspierają działania gminy Mochowo, współpracują z nimi na wielu szczeblach oraz często uczestniczą w życiu gminnej społeczności i inicjują działania, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Na spotkanie przybyli: Piotr Zgorzelski – poseł PSL VII i VIII kadencji Sejmu RP, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojciech Rychter – Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego, Marcin Błaszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego, Sławomir Olejniczak – Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego, Jan Głodkowski – Przewodniczący Rady Gminy Mochowo, Radni i Sołtysi gminy Mochowo oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych gminy wraz z Jolantą Augustyniak – Skarbnikiem Gminy Mochowo i przedstawicielami OSP z terenu gminy Mochowo.
Wszystkich zebranych przywitał gospodarz gminy Mochowo – wójt Zbigniew Tomaszewski. W trakcie spotkania przedstawił zrealizowane w 2017 r. inwestycje: drogowe, wodno-kanalizacyjne, socjalne, edukacyjne, w zakresie porządkowania przestrzeni publicznej. W sumie na inwestycje w roku 2017 wydatkowano ponad 5 mln zł, w tym pozyskano ponad 4 mln zł ze środków finansowych pochodzących z budżetu UE i ponad 560 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wójt przedstawił również plany inwestycyjne na rok bieżący.
Wydarzenie urozmaiciły jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Dzieci zostały przygotowane przez nauczycieli: Alicję Szelągowską, Beatę Wolder, Agnieszką Herudzińską oraz Janinę Adamczyk. Wystąpili również seniorzy z Chóru „Złota Jesień”, którzy często uświetniają wydarzenia gminne swoimi występami, udowadniając, że jesień życia nie oznacza bezczynności.
Na zakończenie wójt gminy Zbigniew Tomaszewski i poseł na sejm RP Piotr Zgorzelski wznieśli ze wszystkimi toast noworoczny przy kieliszku szampana, życząc wszystkim spełnienia zamierzeń i planów zarówno zawodowych, jak i osobistych oraz, aby 2018 rok przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. Mimo chłodnej aury, zebrani wyszli na zewnątrz podziwiać widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Wszyscy obecni zostali zaproszeni na tort i przygotowany poczęstunek. Podczas tej części spotkania oprawę wokalno-muzyczną zapewnił Wiesław Dołasiński z Agencji Muzycznej „Bemol” z Sierpca.