Dziś w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z sołtysami wsi z powiatu sierpeckiego. Na spotkaniu obecni byli także włodarze z całego powiatu sierpeckiego: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński wraz z wójtami gmin, a także Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z przedstawicielami sołectw naszej gminy.

Marszałek w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstawania samorządności w naszym kraju, począwszy od 1990 roku, do zmian na lepsze jakie od tego czasu wystąpiły nie tylko na naszym terenie, a zwłaszcza po wstąpieniu w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej. Marszałek Adam Struzik odniósł się m.in. do ograniczania roli samorządu terytorialnego, do wprowadzania zmian bez żadnych konsultacji społecznych, co pozostaje w sprzeczności z założeniami reformy samorządowej. Nawiązując do pomysłu zmian w podziale terytorialnym kraju Marszałek przypomniał, że istniejące województwa samorządowe zbudowały przez te lata swoją tożsamość regionalną, poradziły sobie z wieloma problemami i efektywnie wykorzystały szanse rozwojowe związane z funduszami unijnymi.