Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Szklarnia Wiejska – centrum edukacyjno-warsztatowe w Mochowie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 96.185,00 zł”

www.wfosigw.pl

logo