Firma SZKOLTEX zaprasza rolników z terenu Gminy Mochowo na szkolenie uzupełniające ze stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Szkolenie chemizacyjne

Ogłoszenie