„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”

pasek_logotypy

Przedmiotem projektu jest:

 1. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji materiałem termoizolacyjnym (wykonane w 2017 r.).
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych materiałem termoizolacyjnym.
 3. Instalacja i montaż kolektorów słonecznych dla celów ciepłej wody użytkowej.
 4. Modernizacja instalacji c.o.

W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Mochowie. Prace termomodernizacyjne realizowane są w dwóch etapach. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło budynku użyteczności publicznej, poprzez wykonanie odpowiednich usprawnień termomodernizacyjnych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: do 31.12.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy w Mochowie.

Planowana całkowita wartość Projektu wynosi: 597 656,23 zł, w tym:

 • wydatki kwalifikowalne: 393 829,13 zł
 • przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 315 063,30 zł.

 

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook