„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”

pasek_logotypy

Przedmiotem projektu jest:

 1. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji materiałem termoizolacyjnym (wykonane w 2017 r.).
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych materiałem termoizolacyjnym.
 3. Instalacja i montaż kolektorów słonecznych dla celów ciepłej wody użytkowej.
 4. Modernizacja instalacji c.o.

W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Mochowie. Prace termomodernizacyjne realizowane są w dwóch etapach. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło budynku użyteczności publicznej, poprzez wykonanie odpowiednich usprawnień termomodernizacyjnych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: do 31.12.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Gminy w Mochowie.

Planowana całkowita wartość Projektu wynosi: 597 656,23 zł, w tym:

 • wydatki kwalifikowalne: 393 829,13 zł
 • przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 315 063,30 zł.

 


W dniu 9 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Mochowo podpisał umowę z P.H.U. ZEL-BUD z siedzibą w Gójsku na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zakres prac będzie obejmował w tym etapie docieplenie ścian zewnętrznych budynku, demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym i montaż nowego, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku oraz wykonanie instalacji wewnętrznych c.o. wraz z kotłownią wodociągową i solarną. Planowany koszt tych prac to: 317.604,62 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Roboty rozpoczną się z początkiem września i trwać będą do 15 października br.

plakat_informacyjny_zm_ost_ost

 

 

 

 

 

 

 

 


tablica_zakoncz

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU:

ZDJĘCIA PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU (wykonane w listopadzie 2018 r.):

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook