Dziś odbył się oficjalny odbiór końcowy przebudowanych dróg w miejscowości Ligowo i relacji Cieślin – Obręb. Wśród obecnych byli: Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Przewodniczący Rady Gminy Jan Głodkowski, członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, radni gminy Mochowo Marta Kacperska i Mirosława Rakowska oraz Andrzej Kajkowski, a także sołtys wsi Ligowo Janina Gołębiewska i sołtys wsi Obręb Alina Suska.. Przybyli również mieszkańcy wsi przyległych do przebudowanych dróg. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie wraz z inspektorem nadzoru Krzysztofem Pawłowskim.

Zebrani dokonali uroczystego odbioru dróg i symbolicznego przecięcia wstęgi, proboszcz parafii ligowskiej ksiądz kan. Andrzej Zembrzuski poświęcił odcinek drogi w Ligowie, a dziekan  ksiądz kan. dr Andrzej Zakrzewski poświęcił odcinek drogi relacji Cieślin – Obręb. Wójt Gminy podziękował mieszkańcom za przybycie, podkreślając przy tym, jak ważne dla władz samorządowych jest realizowanie inwestycji w odpowiedzi na potrzeby lokalne, zwłaszcza w zakresie infrastruktury drogowej. Zaznaczył, że liczy na dalszą owocną współpracę w tym zakresie zarówno z Urzędem Marszałkowskim jak i ze Starostwem Powiatowym przy kolejnych inwestycjach. Głos zabrał również Sławomir Olejniczak, potwierdzając, że dla samorządu powiatowego poprawa infrastruktury drogowej, również na terenie naszej gminy, jest jednym z priorytetów do realizacji na najbliższy czas.

„Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb”
Wartość zadania – 568 323,33 zł brutto, w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie 361 624 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

tablica_cieslin_obreb

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo”
Wartość zadania – 640 729,99 zł brutto, w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie 407 696,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

tablica_ligowo