Dziś w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego dziecka. Dlatego też uroczystość ta miała podniosły, a zarazem radosny charakter.
W tym roku szkolnym ślubowanie złożyło 18 uczniów, których wychowawcą jest pani Agnieszka Herudzińska.
Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Mochowo – Zbigniew Tomaszewski, Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Tomasz Kominek, przewodniczący Rady Gminy Mochowo – Jan Głodkowski oraz rodzice pierwszoklasistów. Nie zabrakło też całej społeczności uczniowskiej i rady pedagogicznej.
Na początek dyrektor szkoły Włodzimierz Radecki przywitał wszystkich zebranych i skierował kilka słów do bohaterów uroczystości i ich rodziców. Następnie pierwszoklasiści przedstawili program słowno-muzyczny, w którym zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności. Poradzili sobie świetnie. Dali z siebie wszystko, śpiewając piosenki i recytując wiersze. Punktem kulminacyjnym było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie uczniowie zostali pasowani przez pana Dyrektora na uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie przy pomocy symbolicznego ołówka. Wychowawczyni wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy.
Następnie głos zabrał Tomasz Kominek dyrektor delegatury, który przypomniał uczniom klasy I o bezpieczeństwie na drodze, wręczył im zestaw odblasków i życzył sukcesów w nauce. Na zakończenie uroczystości wójt gminy Zbigniew Tomaszewski złożył życzenia sukcesów w nauce wszystkim pierwszoklasistom i obdarował ich zestawami do malowania oraz planem zajęć, a Przewodniczący Rady Gminy przekazał słodki podarunek.
Na koniec uroczystości uczniowie klasy trzeciej również obdarowali swoich młodszych kolegów własnoręcznie zrobionymi upominkami.
Uroczystość dostarczyła dzieciom, ich rodzicom i zaproszonym gościom wielu miłych przeżyć i wzruszeń.
Pierwszoklasistom życzymy, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i nauczycieli.
Tekst i foto – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie