Dziś w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbyła się szczególna uroczystość – ślubowanie uczniów klasy I. W sali „Kina za Rogiem” spotkali się bohaterowie dnia – uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele szkoły. Nie zabrakło również zaproszonych gości, a wśród nich: gospodarza gminy – Zbigniewa Tomaszewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Mochowo – Jana Głodkowskiego, radnych gminnych Zbigniewa Smożewskiego oraz Stanisława Kalkowskiego, a także przewodniczącej Rady Rodziców – Alicji Remplewicz. Na uroczystość przybył również Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Tomasz Kominek.
Akademię rozpoczęła dyrektor szkoły Edyta Gabrychowicz. Swoje pierwsze słowa skierowała do pierwszoklasistów. Podkreśliła, że za moment staną się pełnoprawnymi uczniami szkoły, złożą ślubowanie na jej sztandar – symbol tradycji, honoru i wierności. Przez najbliższych osiem lat będą stanowili część społeczności szkolnej. Zwróciła się również do rodziców uczniów gratulując im wspaniałych i zdrowych dzieci, a także dziękując za zaufanie.
Po pięknej części artystycznej przyszedł czas na ślubowanie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego dzieci ślubowały min. być dobrymi Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Obiecały być pilne w nauce i wzorowe w zachowaniu, a przede wszystkim godnie reprezentować szkołę.
Po ślubowaniu głos zabrał Tomasz Kominek, który wręczył uczniom gadżety odblaskowe ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Następnie wójt gminy podziękował za zaproszenie, życzył wszystkim, aby słowa ślubowania znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, a dzieci opuszczając mury szkoły miały wpojone właściwe wartości. .
Na koniec uczniowie otrzymali upominki od wójta gminy – zestawy do malowania wraz z planem lekcji, a od przewodniczącego rady – słodkości. Każdy uczeń otrzymał dyplom pasowania na czytelnika, a także gadżety zachęcające do oszczędzania w SKO.
Do tego ważnego święta uczniów przygotowała wychowawczyni – Renata Wrześniewska.
Tekst i foto – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie