Z końcem czerwca Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnik Jolantą Augustyniak podpisali umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo – etap III”. Zgodnie z zapisami umowy Gmina Mochowo pozyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 103.284,72 zł.

Przedmiotem ww. zadania był zakup materiału nasadzeniowego i posadzenie drzew iglastych w ilości 300 szt., drzew liściastych w ilości 30 szt. oraz krzewów liściastych w ilości 630 szt.

Przedmiotowe zadanie zostało już zrealizowane. Wpłynęło na poprawę estetyki otoczenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie.