Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 95.849,56 zł”

www.wfosigw.pl

logo