Dzięki dobrej współpracy gminy Mochowo z samorządem województwa mazowieckiego, kontynuowane są przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock prace związane z remontem drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku drogi Ligowo – Koziołek. Za kwotę ponad 800 tys. zł, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna wykonuje nową nawierzchnię asfaltową na długości 1,5 km o szerokości 4 m wraz z poboczami i wjazdami. Dodatkowo wymieniane są istniejące przepusty pod zjazdami i odtwarzane rowy. Po położeniu sporego już odcinka nowej nawierzchni asfaltowej, komfort jazdy dla użytkowników ruchu już teraz znacznie się poprawił …