Na koniec lutego br. Pani Iwona Kleczka – Sołtys wsi Malanowo Stare złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Statutu Sołectwa Malanowo Stare, Wójt Gminy Mochowo zarządził wybory uzupełniające na sołtysa wsi. Wybory odbyły się 30 marca br. Na zebraniu wiejskim wyborczym zgłoszono dwie kandydatki: Panią Jadwigę  Krajewską i Panią Agnieszkę Szymborską. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania sołtysem sołectwa Malanowo Stare została wybrana Pani Jadwiga Krajewska. Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mochowo Janem Głodkowskim podziękowali byłej Sołtys Pani Iwonie Kleczka za wieloletnią dobrą współpracę – „Składamy podziękowania za rzetelną pracę na rzecz gminy oraz zaangażowanie w działania naszej lokalnej społeczności.” –  oraz pogratulowali wyboru nowo wybranej Sołtys Pani Jadwidze Krajewskiej. Życzę Pani wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez miejscową społeczność zadań i wyzwań” – dodał wójt gminy.