Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2019 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji

  • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
  • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2018 r., godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść