W środę podczas obrad XXXV Sesji Rady Gminy w Mochowie, gościliśmy Jana Laskowskiego Starostę Powiatu Sierpeckiego. W swoim wystąpieniu starosta podsumował działalność samorządu powiatu sierpeckiego na terenie naszej gminy w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie inwestycji drogowych finansowanych wspólnie z gminą Mochowo. Jednocześnie dowiedzieliśmy się jakie Zarząd Powiatu Sierpeckiego ma plany inwestycyjne na następny rok związane z naszą infrastrukturą drogową.

W 2016 r. wykonane zostało 21 inwestycji drogowych w całym powiecie, w tym oddane do użytku zostało 18,9 km przebudowanych dróg, 4 km chodników oraz 2 obiekty mostowe. Na ten cel wydana została przez powiat kwota 7 180 263,55 zł. Starosta podkreślił, że jest to bardzo duża kwota, bo z 60-milionowego budżetu powiatu aż 1/3 kwoty wydawana jest na zadania oświatowe.

W 2015 r. częściowo przebudowane zostały drogi powiatowe relacji Bożewo – Cieślin i Mochowo – Sikórz za kwotę 362 tys. zł oraz wybudowany został parking w pasie drogi powiatowej przy cmentarzu w Mochowie za kwotę 103 tys. zł. W 2016 r. przebudowane zostały częściowo drogi powiatowe relacji Bożewo – Rempin i Bożewo – Głuchowo za kwotę 262 tys. oraz Bożewo – Cieślin w m. Cieślin za 48 tys. zł. W roku bieżącym będzie kończona przebudowa drogi powiatowej w Ligowie za kwotę 170 tys. zł oraz relacji Mochowo – Gozdowo za kwotę 143 tys. zł. Planowana jest jeszcze częściowa przebudowa drogi relacji Mochowo – Ligowo w m. Mochowo. Ponadto powiat w planach na ten rok ma jeszcze kontynuację prac nad przebudową drogi w Ligowie na długości ok. 600 mb wraz z 200-metrowym odcinkiem chodnika, przebudowę drogi w m. Obręb na długości 250 mb oraz relacji Bożewo – Rempin na długości ok. 600 mb. W tym roku prac remontowych możemy się spodziewać również na drodze relacji Żuki – Kurowo (utwardzenie pobocza na długości 750 mb), a także na drodze relacji Malanowo – Malanówko na odcinku 300 – 400 mb w połączeniu z wymianą chodnika w m. Malanowo Stare. Dodatkowo starosta zapowiedział gruntowną naprawę drogi Mochowo – Bożewo, zwłaszcza w miejscach największych wybojów. W planach na 2018 r. zapowiedziana została duża inwestycja realizowana przez powiat ze współfinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW 2014 – 2020 – przebudowa drogi powiatowej Mochowo – Ligowo na odcinku od Malanowa Starego w kierunku Ligowa o długości ok. 4 km.

W swojej wypowiedzi starosta wielokrotnie podkreślił, że to co udaje się zrealizować na drogach powiatowych możliwe jest dzięki dobrej współpracy z wójtami gmin, a zwłaszcza wspólnemu finansowaniu zadań. Poprzez  wspólne finansowanie inwestycji drogowych, może być ich zrealizowane znacznie więcej, niż na to pozwalałby budżet powiatu. Cały budżet powiatu sierpeckiego opiewa na ok. 60 mln zł, z tego może być przeznaczone na wszystkie inwestycje ok. 1,5 – 2 mln zł, a dzięki wsparciu z budżetów gmin, może zostać zrealizowanych inwestycji drogowych za kwotę prawie 8 mln zł.

Starosta podziękował za dotychczasową dobrą współpracę wójtowi naszej gminy Zbigniewowi Tomaszewskiemu oraz Radzie Gminy Mochowo. Podziękował również naszym radnym powiatowym: Sławomirowi Olejniczakowi i Marcinowi Błaszczyk, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają pracę samorządu powiatowego.

Po wystąpieniu starosty radny Stanisław Kalkowski zapytał się o możliwość dokończenia przebudowy drogi do Rempina, aby w ten sposób utworzyć swego rodzaju „obwodnicę” dla rolników nie tylko z terenu naszej gminy, na co uzyskał odpowiedź, że pomimo chęci namówienia wójta gminy Gozdowo do ukończenia tego odcinka na terenie gminy Gozdowo, niestety nie została podjęta współpraca w tym zakresie. Samorząd powiatu ma jednak w planach dokończenie przebudowy tej drogi przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, które uda się pozyskać. Natomiast sołtys wsi Rokicie Jadwiga Kowalska zapytała o możliwość wyremontowania zepsutego przepustu podczas planowanych prac na drodze powiatowej relacji Ligowo – Skępe. Starosta odpowiedział, że jeżeli ten przepust zlokalizowany jest na odcinku planowanej przebudowy, to z pewnością zostanie on wymieniony, jednakże – jeżeli jest zlokalizowany w dalszym odcinku drogi, to jego wymiana się odłoży w czasie. Jeżeli się okaże, że stan techniczny przepustu zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym to zostanie on jak najszybciej wymieniony w ramach interwencji drogowych.

Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski podziękował Staroście Sierpeckiemu Janowi Laskowskiemu za przybycie i złożenie relacji z realizowanych na terenie naszej gminy inwestycji drogowych oraz planów w tym zakresie na najbliższy czas. Wójt podkreślił, że, ze względu na rosnące potrzeby, samorząd gminy Mochowo stara się współfinansować jak najwięcej inwestycji na drogach powiatowych na terenie naszej gminy.