Gmina Mochowo pozyskała pomoc finansową w kwocie 33.990,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie (przy zatoce autobusowej). W miejscu tym posadowiona jest figura Serca Pana Jezusa.

W ramach projektu wykonane zostały nasadzenia różnorodnych roślin wieloletnich, łatwych w utrzymaniu i pielęgnacji, które wpłynęły bezpośrednio na podniesienie estetyki miejsca oraz zorganizowanie przestrzeni. Przy istniejących ciągach pieszych zamontowano drewniane ławki i kosze na śmieci, a dla osób poruszających się na rowerach ustawiony zostanie stojak na rowery.

tablica_skwer-lgdtablica_skwerUGM_0218