Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie rozpoczęło się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Ligowie. Ten dzień był dla wszystkich wyjątkowy. Po ciężkiej całorocznej pracy, nadeszła pora, aby zebrać plony poniesionego wysiłku i podsumować wspólne edukacyjne zmagania. Dyrektor Jolanta Kierzkowska przywitała przybyłych gości oraz podziękowała rodzicom i przyjaciołom szkoły, a także stowarzyszeniom za współpracę, pomoc i okazaną życzliwość. Ogromne wyrazy uznania skierowała również w stronę kadry pedagogicznej. W imieniu całej społeczności szkolnej pożegnała Panią Elżbietę Kowalską, która, po przepracowaniu w szkole w Ligowie 19 lat, podjęła decyzję o odejściu na emeryturę. Dyrektor szkoły wręczyła najlepszym uczniom nagrody i dyplomy. Sekretarz Gminy Mochowo Dariusz Lazarowski, w imieniu wójta gminy Zbigniewa Tomaszewskiego, przekazał uczniom stypendia motywacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wręczył najlepszemu uczniowi w szkole gratulacje i upominek od Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła dzieciom, by najbliższe dwa miesiące okazały się dla nich niezapomniane, by dobrze się bawiły i nie zapomniały o bezpieczeństwie.