W dzisiejszym dniu uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie uroczyście podsumowali 10 miesięcy pracy. Rok ten obfitował w liczne sukcesy na wielu płaszczyznach. W szkole odbyły się różne uroczystości, zapoczątkowane zostały różne akcje i działania mające jeden wspólny cel – edukację dzieci.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbyło się na hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Mochowie. Na wstępie dyrektor szkoły podsumowała rok szkolny, przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, organowi prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywną pracę na rzecz środowiska uczniowskiego, przede wszystkim za zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennej edukacji. Podkreśliła, że biorąc pod uwagę wyniki nauczania (wszyscy uczniowie przeszkli do klasy programowo wyższej) kolejny rok szkolny można zaliczyć do udanych. W kolejnej części Anna Witkowska Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Mochowo, wręczyła uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Uczennicy klasy IV – Agnieszce Felczak, która osiągnęła najwyższą średnią ocen – 5,63 wręczona została nagroda Starosty Powiatu Sierpeckiego.

Po krótkiej części artystycznej, przygotowanej przez Monikę Gorajek, Pawła Woldera oraz Wiesława Dołasińskiego, przyszedł czas na wręczenie nagród za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy osiągnęli 100% lub wzorową frekwencję.

Na koniec uroczystości dyrektor szkoły życzyła uczniom i pracownikom szkoły, aby wakacje upłynęły pod znakiem radości, aby pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące.

 

tekst i foto – Szkoła Podstawowa w Mochowie