Wójt Gminy Mochowo informuje, że

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 296.331,60zł”

www.wfosigw.pl

logo