Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zespół Tańca Ludowego „Mochowo” w niedługim czasie będzie posiadał nowe stroje ludowe.

Zakup strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego „Mochowo” działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie w celu kultywowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wdrażanej przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SIERPECKIE PARTNERSTWO”.