Zamawiający gmina Mochowo, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2017 r. o godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Wzór umowy – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść