Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2018/2019.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 następujących zadań – części:

Zadanie nr 1 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gozdy, Adamowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Śniechy.

Zadanie nr 2 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Ligowo, Ligówko, Osiek, Rokicie, Florencja.

Zadanie nr 3 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Malanowo Stare, Malanowo Nowe, Malanówko, Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec.

Zadanie nr 4 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Zglenice Duże, Zglenice Małe, Zglenice Budy, Romatowo, Żuki, Żółtowo, Żurawin, Myszki, Żabiki.

Zadanie nr 5 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Mochowo, Mochowo Parcele, Mochowo Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Załszyn, Sulkowo Rzeczne, Sulkowo Bariany, Żurawinek.

Zadanie nr 6 – obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bożewo, Bożewo Nowe, Grodnia, Łukoszyno Biki, Łukoszyn, Bendorzyn, Cieślin, Lisice Nowe, Obręb.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie na utrzymaniu ich przejezdności. Utrzymanie przejezdności dróg odbywać się będzie poprzez sukcesywne wykonywanie na drogach gminnych następujących zabiegów:

  • odśnieżanie jezdni (usuwaniu śniegu) na całej szerokości (przejazd tam i z powrotem),
  • likwidacja zatorów śnieżnych (zasp),
  • utrzymywanie stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy (operatorzy sprzętu muszą być wyposażeni w telefony komórkowe).

Termin składani ofert upływa dnia 14.12.2018 r. o godz. 09:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Załączniki do zapytania ofertowego – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść